Letselschade advocaat

Contact

Algemene rechtspraktijk

Op mijn 25e gestart als advocaat begon ik in de algemene rechtspraktijk, waarin ik sindsdien werkzaam ben gebleven.

Naast, vrijwel vanaf de oprichting van de LSA, op het gespecialiseerde terrein van de letselschade.   


Letselschade

Vanuit het strafrecht werd de noodzaak duidelijk voor bijstand aan slachtoffers van seksueel geweld en andere delicten, gevolgd door de noodzaak voor bijstand aan slachtoffers van een ongeval, medische fout, ten onrechte geweigerde of ingetrokken verzekeringsdekking, en meer:
  • Vaststelling aansprakelijkheid na arbeidsongeval, verkeersongeval, medische fout, misdrijf
  • Onderhandelingen ten behoeve van de schaderegeling bij letsel over smartengeld, verlies inkomen, kosten huishoudelijke hulp, medische kosten, etc.
  • Procederen over deskundigenbenoeming, AOV, schadevergoeding, polisvoorwaarden, etc.

Conflictbemiddeling, training en coaching

Naast vakinhoudelijke en praktische kennis, is ervaring met coaching en intervisie van belang. Goede begeleiding is noodzakelijk wanneer je geduld op de proef wordt gesteld wegens tegengestelde belangen. Overigens ben je vaak zelf een betere belangenbehartiger dan gedacht, die met wat ondersteuning veel kan (helpen) oplossen.

  • Je wilt advies, begeleiding, een coach of sparringpartner.
  • Je wilt overleg, in vertrouwen, met iemand buiten je eigen omgeving, die bovendien vanuit de rechtspraktijk het grensgebied kent tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Denk daarbij aan voorbereiding op een lastig gesprek, het voorkomen of oplossen van een conflict, training of begeleiding bij onderhandelingen en de kritische blik van een buitenstaander.

Gespreksleider intervisie (certificering NOvA) en Socratisch gesprek (certificering Bolten Training)

Intervisie (reflectie op persoonlijk functioneren als professional) is binnen de advocatuur steeds minder facultatief. De NOvA kent opleidingspunten toe aan intervisiedeelname; voor LSA-leden is deelname verplicht. 


In een intervisiebijeenkomst worden praktijkproblemen en -dilemma's onderzocht aan de hand van de actuele situatie van een of meer van de deelnemers. Doel is dat de casusinbrenger zich bewust wordt van zijn functioneren in relatie tot het probleem en daardoor naar een oplossing kan zoeken. De uitdaging voor de overige deelnemers is om dit bewustwordingsproces zo effectief mogelijk te ondersteunen. 


Advocaten en andere professionals met belangstelling voor intervisie of een (al dan niet socratische) gespreksgroep kunnen contact opnemen voor de vorming van een groep.