Letselschade advocaat Utrecht

Contact

Contact met Mr. Anke Boulogne

Tel. 030 - 271 45 41 of via het contactformulier. Het eerste adviesgesprek is gratis.

Contactgegevens

Mr. Anke Boulogne

Raiffeisenlaan 45A
3571 TC Utrecht

030 - 271 45 41

anke@boulogne.nl


Kantooruren

Maandag 09:00 - 18:00

Dinsdag 09:00 - 18:00

Woensdag 09:00 - 18:00

Donderdag 09:00 - 18:00

Vrijdag 09:00 - 18:00

Klachtbehandeling, buitengerechtelijke geschillenregeling en privacy (AVG)

Een klacht kan het best rechtstreeks worden besproken om tot een oplossing te komen. Overleg kan er toe leiden de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


Een klacht kan ook worden ingediend bij de deken van de Orde van Advocaten Midden-Nederland, Hieronymusplantsoen 12, 3512 KV Utrecht, telefoonnummer: 030 - 234 38 19. Wanneer geen oplossing wordt bereikt, kan de zaak aan de onafhankelijke tuchtrechter (Raad van Discipline) worden voorgelegd.


De LSA kent klachtenregelingen in de vorm van de Ombudsman voor klachten over zaakbehandeling en de Geschillencommissie Declaraties. Secretariaat LSA: Postbus 21, 3940 AA Doorn, telefoonnummer: 0343 - 42 04 12.


Uw recht op privacy houdt in dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van uw opdracht, een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig en u kunt altijd vragen om inzage, wijziging of verwijdering. Op eerste verzoek ontvangt u het Privacystatement met de details van dit beleid.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar is Zurich Insurance plc.