Advocaat

Contact

Gespecialiseerd in letselschade

Mijn expertise betreft letselschade en aanverwante rechtsgebieden. Ik ben lid van de LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten) en van de WAA (Werkgroep Artsen Advocaten) en behartig uitsluitend de belangen van slachtoffers.

Dat kan bijvoorbeeld gaan om hulp na een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een medische fout, een ten onrechte ingetrokken AOV en uitleg van polisvoorwaarden.


Kleine schades van niet meer dan ettelijke duizenden euro’s zijn meestal goed en relatief snel te regelen. Zodra het echter om veel grotere bedragen gaat, kunt u het niet altijd meer alleen. Al was het maar omdat de rechter er nog weleens aan te pas moet komen om een rechtvaardige oplossing te bereiken.

Rechtsgebieden

Procederen of niet?


Rechtsbijstand gaat om feitelijke en juridische dienstverlening, met inbegrip van bijvoorbeeld bijstand bij het medisch traject en rekenkundige hulp bij de vaststelling van schadeclaims, maar vooral om begrip en vertrouwen.

Een prettige en praktische manier om te kijken of wij er gezamenlijk de schouders onder kunnen zetten, is via een vrijblijvend en kosteloos eerste adviesgesprek of gratis telefonisch overleg.

Het uitgangspunt voor voortgezette samenwerking is een goede voorbereiding, informatieuitwisseling en onderbouwing. Dan wordt een reële schaderegeling bereikt. En zo niet, dan is er gelukkig de rechter.

Kosten


Een oriënterend eerste gesprek is gratis. Het uurtarief is mede afhankelijk van je financiële situatie. In sommige gevallen kan vooraf een prijsafspraak worden gemaakt. Wanneer je een rechtsbijstandverzekering hebt, kun je soms de advocaat van je keuze inschakelen.