Advocaat

Gespecialiseerd in letselschade

Als lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) tevens lid van de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA) behartig ik alleen de belangen van slachtoffers/benadeelden. In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten sta ik geregistreerd met als (hoofd-)rechtsgebied Letselschade. Dat wil zeggen dat op dit rechtsgebied permanent bijscholing plaatsvindt.

Tot mijn werk behoort rechtshulp na een verkeersongeluk, een bedrijfsongeval, een medische fout, een ten onrechte ingetrokken arbeidsongeschiktheidsuitkering, uitleg van polisvoorwaarden e.d.

Inhoudelijk kan het gaan om feitenonderzoek, vaststelling van aansprakelijkheid, schade-opstellingen, schadeberekening, bevoorschotting, verlies van arbeidsvermogen, verlies van zelfwerkzaamheid, studievertraging, huishoudelijke hulp, woningaanpassing, immateriële schade, pijn, gederfde levensvreugde, shock- en affectieschade, begeleiding bij de medische situatie, keuringen en expertises, schaderegeling/vaststellingsovereenkomst, getuigenverhoor, klachtprocedure, voeging in een strafzaak, deelgeschilprocedure, civiele procedure etc.

Mijn specialisme is voortgekomen uit de jarenlange ervaring in de algemene rechtspraktijk met speciale aandacht voor strafrecht, personen- en familierecht en bijstand aan slachtoffers van seksueel geweld.

portret foto Anke Boulogne

Samenwerking

Rechtsbijstand gaat om feitelijke en juridische dienstverlening maar in de eerste plaats om begrip en vertrouwen.

Een prettige en praktische manier om te kijken of wij er samen de schouders onder kunnen zetten, is via een vrijblijvend en dus kosteloos eerste adviesgesprek of telefonisch overleg.

Het uitgangspunt voor voortgezette samenwerking is goede informatie-uitwisseling, voorbereiding  en onderbouwing. Dan kan in overleg een schaderegeling worden bereikt of de zaak zo nodig aan de rechter worden voorgelegd.

Kosten

Een oriënterend eerste gesprek is kosteloos. De kosten van rechtsbijstand kunnen doorgaans worden verhaald op de aansprakelijke partij. Ingeval van een rechtsbijstandsverzekering moet eerst worden overlegd met de rechtsbijstandsverzekeraar.

Contactformulier