Advocaat

Contact

Gespecialiseerd in letselschade

Als lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) tevens lid van de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA) behartig ik alleen de belangen van slachtoffers. In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten sta ik geregistreerd met als (hoofd-)rechtsgebied Letselschade. Dat wil zeggen dat op dit rechtsgebied volgens de normen van de Orde elk kalenderjaar het vereiste aantal opleidingspunten behaald moet worden.  

Tot dit rechtsgebied behoort rechtshulp na een verkeersongeluk, een bedrijfsongeval, een medische fout, een ten onrechte ingetrokken arbeidsongeschiktheidsuitkering, uitleg van polisvoorwaarden e.d.

 

Inhoudelijk kan dat gaan om feitenonderzoek, vaststelling van aansprakelijkheid, schade, schade-opstellingen, schadeberekening, bevoorschotting, verlies van arbeidsvermogen, verlies van zelfwerkzaamheid, studievertraging, huishoudelijke hulp, woningaanpassing, immateriële schade, pijn, gederfde levensvreugde, shockschade, medische situatie, keuringen en expertises, schaderegeling d.m.v. een vaststellingsovereenkomst, getuigenverhoor, klachtprocedure, voeging in een strafzaak, deelgeschilprocedure, civiele procedure etc. 

 

Mijn specialisatie is voortgekomen uit de voorafgaande jarenlange ervaring in de algemene rechtspraktijk met speciale aandacht voor strafrecht, personen- en familierecht en bijstand aan slachtoffers van seksueel geweld.

 

Rechtsgebieden

Samenwerking


Rechtsbijstand gaat om feitelijke en juridische dienstverlening maar in de eerste plaats om begrip en vertrouwen.

Een prettige en praktische manier om te kijken of wij er gezamenlijk de schouders onder kunnen zetten, is via een vrijblijvend en dus kosteloos eerste adviesgesprek of telefonisch overleg.

Het uitgangspunt voor voortgezette samenwerking is goede informatie-uitwisseling, voorbereiding  en onderbouwing. Dan kan in overleg een schaderegeling worden bereikt of de zaak zo nodig aan de rechter worden voorgelegd.

Kosten


Een oriënterend eerste gesprek is kosteloos. De kosten van rechtsbijstand kunnen doorgaans worden verhaald op de aansprakelijke partij. Ingeval van een rechtsbijstandsverzekering moet eerst worden overlegd met de rechtsbijstandsverzekeraar.