Heldere uitleg bij complexe
juridische problemen

Rechtsgebieden en overige dienstverlening

Algemene rechtshulp, echtscheidings- en letselschadeadvocaat

Algemene rechtshulp

Het kantoor van mr. Anke Boulogne in Utrecht bestaat vanaf 1978. Naast procesrecht behoorden ook familierecht, arbeidsrecht, huurrecht, vreemdelingenrecht en faillissementsrecht lange tijd tot de algemene praktijkvoering. Door de jaren heen kwam meer nadruk te liggen op letselschade en personen- en familierecht. Toch kunt u bij de echtscheidingsadvocaat en gespecialiseerde letselschadeadvocaat nog steeds terecht voor algemeen juridisch advies en het voeren van procedures.

Advies

 • U vraagt zich af of u een juridisch probleem hebt.
 • U wilt een juridisch probleem voorkomen.
 • U wilt zelf uw probleem oplossen en op juridisch gebied geïnformeerd worden.
 • U wilt zelf onderhandelen en bijgestaan/gecoacht worden.
 • U wilt voorafgaand aan of tijdens een mediation geïnformeerd en/of bijgestaan worden.
 • U wilt een second opinion.

Procedure

 • U wilt nakoming vragen van een (betalings- of andere) verplichting.
 • U wilt verweer voeren tegen een vordering.

Echtscheiding

Vanuit de aandacht voor het familierecht (echtscheiding) werd de belangstelling voor het (echt)scheidingsrecht en huwelijksvermogensrecht gewekt. Een echtscheidingsadvocaat helpt u bij de juridische afwikkeling van bijvoorbeeld gemeenschap van goederen, huwelijksvoorwaarden, geregistreerd partnerschap en andere vormen van samenleven. Bij de echtscheidingsadvocaat in Utrecht kunt u dan ook terecht voor:

 • Echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap, beëindiging samenlevingscontract.
 • Verdeling huwelijksgoederengemeenschap, afwikkeling huwelijksvoorwaarden en verrekenbedingen.
 • Alimentatie, omgangsregeling en gezag.

Letselschade

Vanuit het strafrecht groeide de belangstelling voor bijstand aan slachtoffers van seksueel geweld tot bijstand aan slachtoffers van een ongeval of medische fout met letselschade. De interesse in dit rechtsgebied heeft ertoe geleidt dat mr. Anke Boulogne zich naast echtscheidingsadvocaat specialiseerde in letselschade. Op haar kantoor in Utrecht adviseert zij u over aansprakelijkheid en het regelen van personenschade.

 • Vaststelling aansprakelijkheid na arbeidsongeval, verkeersongeval, medische fout, misdrijf.
 • Onderhandelingen ten behoeve van de schaderegeling bij letsel over smartengeld, verlies inkomen, kosten huishoudelijke hulp, medische kosten, et cetera.

Conflictbemiddeling, training en coaching

Naast vakinhoudelijke en praktische kennis is ervaring met coaching en intervisie van belang. Goede sturing is noodzakelijk als uw geduld op de proef wordt gesteld wanneer anderen aansprakelijk blijken en tegengestelde belangen hebben.

Als u in staat bent om actief en kritisch mee te denken, is de kans op resultaat groot. U bent vaak een betere belangenbehartiger dan gedacht, die met wat ondersteuning veel zelf op kan lossen.

 • U wilt (liever) niet procederen.
 • U wilt advies, begeleiding, een coach of sparringpartner.
 • U wilt overleg, in vertrouwen, met iemand buiten uw eigen omgeving, die bovendien vanuit de rechtspraktijk het grensgebied kent tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bijvoorbeeld: voorbereiding op een lastig gesprek, het voorkomen of oplossen van een conflict, training of begeleiding bij onderhandelingen, de kritische blik van een buitenstaander.

Gespreksleider intervisie (certificering NOvA) en Socratisch gesprek (certificering Bolten Training)

Intervisie (reflectie op persoonlijk functioneren als professional) is binnen de advocatuur steeds minder facultatief. De NOvA kent opleidingspunten toe aan intervisiedeelname; voor LSA-leden is deelname verplicht.

In een intervisiebijeenkomst worden praktijkproblemen en -dilemma's onderzocht aan de hand van een actuele situatie van een of meer van de deelnemers. Doel is dat de casusinbrenger zich bewust wordt van zijn functioneren in relatie tot het probleem en daardoor naar een oplossing kan zoeken; de uitdaging voor de overige deelnemers is dit bewustwordingsproces zo effectief mogelijk te ondersteunen.

Advocaten en andere professionals met belangstelling voor intervisie of een (al dan niet socratische) gespreksgroep kunnen contact opnemen voor de vorming van een groep.