Vorm samen met uw
advocaat een team

Contact

Telefoon       (030) 271 45 41

E-mail            anke@boulogne.nl

Contactformulier

Adres en route

Adres
Raiffeisenlaan 45A
3571 TC Utrecht
Telefoon
030 - 2714541
E-mail
anke@boulogne.nl
Routebeschrijving

Kantooruren

Maandag t/m vrijdag 09.00 - 18.00

Stichting Beheer Derdengelden:
St. G3 Boulogne
KvK: 30207297

Verzekeraar beroepsaansprakelijkheid:
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij N.V., Den Haag

Klachtbehandeling, buitengerechtelijke geschillenregeling en privacy (AVG)

Een klacht kan het best rechtstreeks worden besproken om tot een oplossing te komen. Overleg kan er toe leiden de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Een klacht kan ook worden ingediend bij de deken van de Orde van Advocaten Midden-Nederland, Hieronymusplantsoen 12, 3512 KV Utrecht, tel. (030) 23 43 819. Wanneer geen oplossing wordt bereikt, kan de zaak aan de onafhankelijke tuchtrechter (Raad van Discipline) worden voorgelegd.

De LSA kent klachtenregelingen in de vorm van de Ombudsman voor klachten over zaakbehandeling en de Geschillencommissie Declaraties. Secretariaat LSA: Postbus 21, 3940 AA Doorn, tel. (0343) 42 04 12.

Uw recht op privacy houdt in dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van uw opdracht, een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig en u kunt altijd vragen om inzage, wijziging of verwijdering. Op eerste verzoek ontvangt u het Privacystatement met de details van dit beleid.